top of page

Werp eens een demon uit


In deze tijd zou Johannes tot Jezus zeggen: “Jezus. Er is iemand die niet tot onze club behoort, en die is blijkbaar in staat om te doen waar wij voor gekend zijn. Wij kregen dat in de gaten, maar we hebben daar een stokje voor gestoken. Want het is wel de bedoeling dat de mensen onze club vervoegen, nietwaar?”


Waarop Jezus antwoordt: “Je hebt het mis. Zo werkt het niet. Ik kom niet een uniek product verkopen, dat alleen wij kunnen produceren. Ik kom een proces op gang brengen. Jullie denken aan een product: de waarheid. Maar ik denk aan een proces: het proces dat waarachtig leven op gang brengt. En dat kan vele vormen aannemen. Jullie hoeven geen godsdienstige fabriek te bouwen die een religieus afgewerkt product produceert. Jullie hebben geen patent op het proces van waarachtig leven. Nog vele anderen zullen daaraan bijdragen. En zo hoort het.”, zegt Jezus.


EWTN

Dat mensen graag kiezen voor een product, zie je wanneer conservatieve christenen geen afscheid kunnen nemen van liturgische vormen of catechetische modellen. Dat komt omdat zij geloven in het productmodel. Maar de traditie van de kerk is geen product, het is een proces. Iets dat in beweging is en dus kan veranderen en ons kan verrassen zelfs.


De huidige paus spreekt graag van: een God van verrassingen. Paus Franciscus heeft onlangs een Amerikaanse conservatieve tv-zender verrast. Hij noemde hen ‘het werk van de duivel’. Daar waren ze niet goed van. Een heel controversiële uitspraak, maar één die zo uit de mond van Jezus had kunnen komen. Mogelijk brengt deze zender een ouderwets product en verpakken ze het in angst en exclusiviteit. Maar onze katholieke traditie is geen gefinaliseerd product. Onze traditie is in ontwikkeling en niet verzegeld met een laag vernis waar geen zuurstof meer doorheen kan.


DIABOLISCH

Dat proces van waarachtig leven bevat ook deze merkwaardige opdracht: ‘Drijf demonen uit’. Dit is het verdrijven van het duivelse; van het diabolische. Diabolisch betekent onder meer: uit elkaar rukken, uit balans brengen, onvrede opwekken, omver smijten.


Zien wij dat vandaag niet gebeuren, nu zoveel mensen zich overgeven aan samenzweringsdenken? Vertonen deze mensen geen tekenen van onvrede, gebrek aan balans? Dit is zeker: wat zij zonder bewijs verkondigen, rukt mensen uit elkaar; verdeelt de samenleving en brengt angst. Dát is diabolisch.


DOKTER

Ik was onlangs op een katholieke samenkomst waar een dokter grif toegaf dat hij een aantal samenzweringsverhalen geloofde en dat hij daardoor door de Orde der geneesheren op de vingers werd getikt. Dat had de man moeten alarmeren, maar daarvoor was hij al te ver om. Hij werd gevraagd welke zijn bronnen waren. Want een dokter kan veel mensen beïnvloeden, en wordt ook geloofd. En zo gebeurt het dat steeds meer en meer mensen uit elkaar worden gerukt en elkaar wantrouwen.


Zo wordt het proces van waarachtig leven dat Jezus aanbiedt, de kop ingedrukt. Want de angst blijkt dan groter dan de moed.


Als wij kiezen om ons nederige steentje bij te dragen door niet mee te werken aan de verspreiding van geheimzinnige verhalen en complotten, dan zij wij feitelijk vredebrengers. Dan brengen wij een stukje halt toe aan de diabolisering. Dan drijven wij demonen uit!


70 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page