top of page
IMG_20190526_114825.jpg

PRIESTER TIM PEETERS

priester | leraar | schrijver | kerkrechter

Tim Peeters werd in 1973 geboren en werd op 18 juli 1999 door kardinaal Danneels tot priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel gewijd. Na zijn priesterwijding studeerde hij canoniek recht aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome. 

In september 2001 werd hij als leraar benoemd aan het Lemmensinstituut in Leuven, waar hij 10 jaar lang godsdienst gaf aan de muziek- en woordkunsthumaniora. Sinds 2005 is hij verbonden als rechter aan de Interdiocesane Rechtbank van Eerste Instantie, waar geoordeeld wordt over de geldigheid of nietigheid van kerkelijke huwelijken. 

In 2010 vroeg mgr. Léonard hem om mee te werken in het vicariaat van de kerkelijke opleidingen van het aartsbisdom, meer bepaald in het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen in Leuven en in de diocesane opleiding voor permanente diakens en pastorale werk(st)ers. Hij doceert ook canoniek recht aan het Johannes XXIII-Seminarie in Leuven. 

Sinds 1 november 2013 is priester Tim ook verantwoordelijk voor de parochies Sint-Martinus in Duffel en Sint-Franciscus van Sales in Duffel-Mijlstraat. Niet als pastoor, maar wel als aangestelde priester, dit betekent voornamelijk als voorganger in de weekendliturgie. Deze taak neemt hij collegiaal ter harte met diaken Rob Allaert en met een uitgebreid team van vrijwilligers. 

Hoewel hij seculier priester werd, is hij altijd geboeid gebleven door het monastieke leven, vooral dan door de kluizenaarsorden van de kartuizers en de camaldulenzen. In 2008 ontving hij voor zijn boek Gods eenzame zwijgers de Prijs van het Religieuze Boek. Dit werk werd intussen uitgegeven in het Frans, het Italiaans en het Engels.

bottom of page