VORMSEL 2021

Parochie Martinus-Mijlstraat - DUFFEL

HET TRAJECT

een tiental bijzondere momenten

Het vormsel kan je beschouwen als de vrije beslissing om zelf voor meer weerbaarheid en meer geborgenheid te kiezen. Doorheen het traject kan je zelf afleiden of je de zalving van het vormsel werkelijk wenst.  

Let op. Het vormsel is niet de plechtige communie. Tijdens de vormselviering ontvang je niet de communie, maar wel het vormsel. Het vormsel is je bewust openstellen voor de Geest van God door het ontvangen van een zalving op het voorhoofd. Daarom vieren wij de vormselviering zonder het uitreiken van de communie. De communie ontvangen kan je geregeld doen tijdens het traject op weg naar het sacrament van het vormsel.

Ons traject loopt over de tijd van één jaar. We beginnen halverwege november 2020. Wie het traject aanvat zal geregeld met het gezin worden uitgenodigd op onze nieuwe gezinsvieringen in een kerkgebouw naar keuze: Martinus of Mijlstraat. Ook de ouders worden in het traject betrokken en krijgen de kans om aan te sluiten bij onze nieuwe Unconditional celebration + meditation. Het is immers de bedoeling dat we samen een stuk gemeenschap vormen. 

Gedetailleerde info en de data per evenement worden spoedig meegedeeld. Kom geregeld kijken op deze pagina. 

Groet van diaken Rob

 
Black and White Star in Circle

© 2020 | Geloofsgemeenschap Duffel