OVERWEGINGEN

Hoe ziet mijn ideale uitvaart er uit?

Het lijkt vreemd en een beetje morbide, maar toch is het heel zinvol om bij leven onderstaande zaken te overwegen. Hoe wil je dat jouw uitvaart er uitziet?  Welke keuze zou jij maken? Denk erover na en geef het door aan je naasten. Of ga erover in gesprek met iemand uit de geloofsgemeenschap. 

VOORAFGAAND AAN DE UITVAART

 • Mijn stoffelijk overschot zal rusten in het funerarium van de begrafenisondernemer

 • Mijn stoffelijk overschot zal rusten in mijn woonplaats

KIES IK EEN KIST OF URNE?

 • Ik wil begraven worden 

 • Ik wil gecremeerd worden 

GA IK VOOR CREMATIE?

 • De crematie moet plaatsvinden na de plechtigheid (plechtigheid met de kist)

 • De crematie moet voor de plechtigheid plaatsvinden (plechtigheid met urne)

    
DE AS NA CREMATIE

 • Teraardebestelling van de as op de begraafplaats 

 • Plaatsing van de as in het columbarium van de begraafplaats 

 • Verstrooiing van de as op de begraafplaats 

 • Verstrooiing van de as in de Belgische territoriale wateren 

 • Verstrooiing van de as op een andere plaats 

 • Bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

 • Een symbolische hoeveelheid as mag aan mijn nabestaanden gegeven worden 

IK WIL EEN AFSCHEIDSPLECHTIGHEID 

 • Iedereen is welkom 

 • In intieme kring: familie en vrienden 

 • In strikte familiekring: slechts enkele personen


IK KIES VOOR EEN KERKELIJKE UITVAART

 • in de parochiekerk waar ik woon(de)

 • in de zondags- of centrumkerk van de pastorale eenheid/zone

 • in de kapel of kerk verbonden aan het rusthuis waar ik verblijf

 

IK KIES VOOR EEN PLECHTIGHEID IN HET FUNERARIUM 

 

IK KIES VOOR EEN AFSCHEIDSRITUEEL IN HET CREMATORIUM

 • een gebed van de kerk geleid door een pastor

 • een ander ritueel 

 

HEB IK ANDERE WENSEN?

 

KERKELIJKE UITVAART

ONZICHTBAAR

In een kerkelijke uitvaart wordt gedurig opgekeken naar wat onzichtbaar maar tegelijk ook wezenlijk is, namelijk naar de vriendschap, de liefde, de verbondenheid, het verlangen naar weerziens en de hoop op een eeuwige dimensie waarin een mensenleven uitmondt.

We brengen eer aan het lichaam, het stoffelijk overschot van onze geliefde; we begeleiden de aanwezige gelovigen in het bidden om troost en we brengen een getuigenis van hoop op verrijzenis voor alle aanwezigen met respect voor ieders overtuiging.

SYMBOLEN

De brandende paaskaars verwijst naar Jezus die in God werd opgenomen na zijn dood. Die kaars verwijst naar ons geloof in de verrijzenis. Het voorlezen en het overwegen van de wonderlijke woorden van het evangelie moedigt ons aan om anders tegenover ons verlies aan te kijken. Het doopwater symboliseert wedergeboorte en de wierook verwijst naar de reis van de ziel richting eeuwige dimensie.

ONZE KRACHT

Wanneer het leven van de overledene gevierd wordt te midden van de kerkgemeenschap, kunnen we echt uitspreken: laat ONS bidden. De voorganger vertegenwoordigt geen bedrijf, maar wel de lokale geloofsgemeenschap die samenkomt rondom een geliefde. Dat is de grote kracht van een kerkelijke viering.

BEZOEK

Nadat u de uitvaartbegeleider hebt gecontacteerd, zal diaken Rob of een medewerker van de rouwzorg u opbellen. We bezoeken jullie graag voor een gesprek met oog op het samenstellen van een mooie uitvaart.

VERLOOP

In onze kerkelijke uitvaart krijgen de onderstaande elementen een plaats. Vijf tot zes liederen kunnen worden gekozen. Voor de muzikale invulling kan desgevallend beroep worden gedaan op de kerkkoren. Zelfgekozen muziek kan aangeleverd worden in mp3-formaat of op een CD met de liedjes in de gewenste volgorde.

MUZIEK

Begroeting overledene en familie

Intrede met kist of urne 

Verwelkoming van de aanwezigen

Lichtritus

Gebed voor ontferming

Bezinningstekst

Getuigenis

Evangelie met boodschap door de voorganger

Voorbeden

Offergang 

Aanknoping met de zondag

Onze Vader 

Laatste getuigenis

Afscheidsritueel met wijwater en wierook

Gedachtenisviering

Zegen

Uittrede

muziek vooraf is mogelijk

kies muziek bij de intrede

kies muziek na de bezinning

kies muziek na de homilie

kies muziek tijdens de offergang

kan live worden gezongen

instrumentale muziek mogelijk

kies muziek bij de uittrede

Black and White Star in Circle

© 2020 | Geloofsgemeenschap Duffel