GEBEDSINTENTIES

Je  kan hier  om welke reden ook  gebed vragen. Diaken Rob ziet er op toe dat er daadwerkelijk voor gebeden wordt. Als je  een kaarsje  wil laten branden, kan je dat ook hier aanvragen. Wij zorgen er dan voor. Later doe je dan maar eens een kleine gift aan de parochie.

Je kan een  misintentie  aanvragen. Dat kan een gebedsintentie zijn voor een overledene; voor een zieke; eventueel voor persoonlijke noden; voor een vriend; of uit dankbaarheid, enz. die in de eucharistieviering wordt opgenomen en tijdens de voorbeden wordt uitgesproken. Het is gebruikelijk dat we voor een misintentie € 15 vragen. De misintenties worden eveneens aangekondigd in het parochieblad Kerk & Leven.

AANGEVRAAGDE MISINTENTIES

Black and White Star in Circle

© 2019 - Katholieke gemeenschap Duffel