top of page
DSC07039.jpg
Rob Allaert © Rebecca De Cavel

Diaken Rob Allaert

Sinds 2016 is Rob diaken in de katholieke kerk. Hij is benoemd in de gemeente Duffel en werd daar twee parochiekerken toevertrouwd die hij samen met aangesteld priester Tim Peeters mag bedienen. Diaken Rob werd gevraagd om daar gelovig en creatief werk te maken van een zoekende pastoraal.  

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Tumblr
 • Soundcloud

Kennismaking

Rob Allaert is van 1968. Op 13 maart 2016 werd hij door kardinaal - toen nog aartsbisschop - Jozef De Kesel tot diaken gewijd, op de dag drie jaar na de verkiezing van paus Franciscus. 

Diaken Rob heeft samen met Isabel een gezin met zeven kinderen. Beiden waren ze ooit evangelisch-protestants. In die kerkgemeenschap leerde Rob Isabel kennen. Gedurende die vijf jaar groeide bij Rob het verlangen om op meer historische en meer volle wijze het christelijke geloof te beleven. In 1995 huwde hij met Isabel en keerde hij ook terug naar de katholieke kerk waarin hij als kind gedoopt was. Zeven jaar later werd ook Isabel katholiek en werd de huwelijksverbintenis die eertijds werd aangegaan in de anglicaanse kerk gevalideerd in de katholieke kerk.

Duffel

Monseigneur De Kesel benoemde Rob op 1 september 2016 in de parochies Sint-Martinus en Sint-Franciscus van Sales te Duffel. Het verlangen van Rob om voltijds diaken te zijn, kreeg een positief advies van de verantwoordelijken van de theologische opleiding en werd ingewilligd door wijlen monseigneur Leon Lemmens, toen hulpbisschop van Mechelen.

Rob is hierdoor beschikbaar voor de inwoners van Duffel en voor al wie via de digitale weg zijn pad kruist, en dit zowel voor trouwe parochianen als voor hen die verder afstaan van geloof of de katholieke geloofsbeleving. Het verlangen van diaken Rob om aan een zoekende pastoraal te doen - op zoek naar nieuwe wegen - werd ingewilligd en opgenomen in zijn benoemingsbrief. 

duffel.jpeg

Pastorale opdracht

Als diaken is Rob beschikbaar voor doopsels, huwelijken en uitvaarten. Hij verzorgt regelmatig de homilie tijdens de zondagsviering in beide parochies en de vroegmis en is verantwoordelijk voor een hedendaagse aanpak van het traject naar het vormsel en naar de eerste communie.

Naast zijn pastorale taak in Duffel, is Rob ook medeverantwoordelijk voor de website van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Ook de parochiale website en de gehele digitalisering van het parochiesecretariaat zijn aan hem toevertrouwd.

In de zomer van 2017 verhuisden Rob en zijn echtgenote Isabel en de kinderen naar de pastorie van de Mijlstraat, die daartoe opnieuw bewoonbaar werd gemaakt. Op die manier krijgt de pastorie, na meer dan vijf jaar leegstand, haar oorspronkelijke kerkelijke bestemming weer terug.

Vernieuwing

Als vrucht van de zoekende pastoraal riep diaken Rob in 2019 het pastorale project Unconditional in het leven. Unconditional wil samenkomsten aanbieden die 'geloven in de 21e eeuw' plausibel maakt en zet in op een verwelkomende spiritualiteit langs wegen van muziek, woord, meditatief en affirmatief gebed, verkondiging en ontmoeting. Dit maakt het ook voor niet-kerkelijke mensen mogelijk om een stukje thuis te komen in de kerk. Te meer omdat zij zo creatief kunnen bijdragen aan de kerk van morgen. Ondermeer dit project werd door het Interdiocesaan Pastoraal Beraad via Space for Grace geselecteerd en verkreeg hierdoor adviserende en financiële steun. 

Voor diaken Rob bleek de ongeplande stilte van de coronacrisis een vruchtbare tijd te zijn. Toen de deuren van de kerk weer echt open gingen, was de Mijlstraatkerk omgevormd tot een open kerk. Rob verzamelde rond zich een team van mensen die tot drie keer toe in de ochtend mediteren; de kerk geregeld openhouden voor bezoekers en ertoe bijdragen dat het kerkgebouw wordt ervaren als een 'bewoonde kerk'.

 

Daaropvolgend riep diaken Rob ook Open Zondag in het leven: een maandelijkse viering rondom de evangelielezing van de zondag, die het team, jongeren en ouders inleidt in een spiritueel-christelijk leven in verbondenheid met de kerk. 

PXL_20240527_162904186.MP.jpg
coaching

Innovatie-coaching

Als innovatiecoach blijft diaken Rob de zoekende pastoraal verder doordenken en kijkt met u uit naar wat nog meer kan bijdragen aan een relevante geloofsgemeenschap voor de huidige tijd. Hij is daarbij bereid om de opgedane ervaringen met andere mensen te delen opdat ook andere zoektochten naar innovatie vruchtbaar kunnen zijn.

Wat is mijn expertise?
Het wegwijs maken van de lokale geloofsgemeenschappen in de kunst van meditatie, alsook in een meer universele spiritualiteit - vanuit een christelijke aansturing - om daarmee nieuwe mensen uit de omgeving aan te trekken, te helpen en hen vervolgens mee te nemen in het realiseren van een vernieuwde lokale geloofsgemeenschap.

Space-For-Grace.png

Wat bied ik concreet aan?

 • Ik ben bereid een inleiding te geven over Christus-spiritualiteit: een meer universele spiritualiteit vanuit een christelijke aansturing voor een ruimere doelgroep. Ik stip daarbij de kansen en grenzen van godsdienstigheid en spiritualiteit aan.

 

 • Ik ben bereid een inleiding te geven over de betekenis en het nut van 'anders bidden' langs de wegen van meditatie en van affirmatief gebed. Over de kansen en de grenzen van godsdienstigheid en universele spiritualiteit.

 

 • Ik ben bereid op weg te zetten opdat jullie gemeenschap meditatie-momenten kan opzetten en begeleiden. Ook wil ik op weg zetten om een universeel (lees: onvoorwaardelijk) spirituele happening op te zetten binnen het parochiale landschap. ​

 

 • Ik ben bereid lokaal mee te denken om anders naar het kerkgebouw te kijken om te ontwaren wat de kamers zijn in het (te) grote huis van God. Zo kan het zijn dat andere kamers met andere accenten volwaardig naast ‘de eucharistische kamer’ komen te staan. Een kerk dus, die meer is dan voorheen werd gedacht.


Tot waar wil ik reizen?
Ik ben bereid om het hele Vlaamse landschap te verkennen.


Wat zijn mijn voorkeursmomenten?
Graag in de namiddag, desnoods in de avond

Richt je aanvraag via Space for Grace

Stuur een e-mail naar raf.lust@spaceforgrace.be 

voordrachten

Voordrachten op aanvraag

OVER GOD EN DE ZIN DES LEVENS​

Diaken Rob Allaert wil met u stilstaan bij de worsteling die vastkleeft aan het mens-zijn. Wij allen ondervinden die worsteling of die malaise. Toch het is aantoonbaar dat de mens dit domein van die innerlijke strijd niet graag betreedt. Liever wordt deze genegeerd of gecamoufleerd. Er wordt gezegd dat enkel eerlijke denkers het aandurven om een verklaring te zoeken voor onze dubbelheid - ons goede en slechte gedrag dat wij vertonen.

Met een aantal coping-technieken poogt de mens te blijven functioneren in gezin, werk en samenleving. Tot het onhoudbaar wordt. Nu we kunnen vaststellen dat de globale zielsvermoeidheid (psychose) van de mens toeneemt, zelfs in die mate dat het ons voortbestaan bedreigt, is het de hoogste tijd om dit prangende thema aan te snijden. 

Is bidden de weg? Of is meditatie onze redding? Of maken deze acties deel uit van het coping-mechanisme? Wat is het licht dat onze tradities op de menselijke conditie werpen?

 

Anders gevraagd: Is er hoop voor de mens en hoe gaan we daar in ons eigen leven mee aan de slag? Je kan de voordracht uit 2022 hierboven volledig bekijken.

HOE VRUCHTBAAR ZWIJGEN OVER GOD?

Rob zwijgt en spreekt

Diaken Rob Allaert neemt jullie mee op een kosmische safari en doorloopt onze ontstaansgeschiedenis met telkens de vraag of er op een bepaald moment al over God wordt gesproken. Het blijkt al snel dat er vooral wordt gezwegen over God, en dat wanneer men dan toch al te uitdrukkelijk over God praat, het ook kan mislopen.

 

Zet je rustig in je passagierszetel en ontdek hoe Rob vruchtbaar zwijgt over God door er met u een flink uur over te praten. 

Klik op de foto om de webinar (gehost door Ehipassiko, Boeddhistisch centrum) voor een prikje te herbekijken.

VOOR JONGEREN OF VORMELINGEN

Rob in volle Open Zondag modus

MET MEER VEERKRACHT IN HET LEVEN

Hoe pak je dit het beste aan, om de goedheid die je als kind aan boord hebt, te bewaren terwijl je toch sterk en weerbaar in de grote wereld wil staan? 

 

Rob wil graag een inspiratiesessie geven en zal vertellen over de groep van 10 diersoorten die zelfbewust zijn, en waar wij deel van uitmaken. Hoe zijn wij zelfbewust geworden? Hoe komt het dat de mens op dat vlak de andere dieren kon voorbijsteken? En waarom is dit groot cadeau van de natuur tegelijkertijd ook ons probleem?

 

En vooral, wat kunnen wij vandaag doen om ons evenwicht te vinden? Is er hoop dat onze samenleving straks weer vat krijgt op het leven en de waanzin van oorlog en haat kan achterlaten? 

VOOR VORMELINGEN: WAAROM VORMSEL? WIE IS JEZUS? WAAR IS GOD?

Diaken Rob opent de sessie met iets te vertellen over de uiterlijke vorm van het vormsel. Hij maakt het onderscheid tussen het onbewuste doopsel, de bewuste eerste communie en het zelfbewust ontvangen van het vormsel.

Diaken Rob toont aan dat wij Jezus imiteren. Want ook Jezus werd gedoopt, en ja, zelfs gevormd of gezalfd mogen we ontdekken in de Bijbel. Wat gebeurde er in het leven van Jezus dat hem zo in vuur en vlam kon zetten en hoe kunnen we iemand van dat kaliber navolgen?

Vervolgens laat diaken Rob iedereen delen in het afwijkende godsbeeld van Jezus, wat er toe heeft geleid dat de godsdienstige leiders van zijn tijd hem uit de weg wilden ruimen.

Ook al is God volgens Jezus een vader, toch is God geen mens, en dus best niet al te menselijk te verstaan. Een nieuw en hedendaags godsbeeld is van het allergrootste belang als wij een geloofwaardige eigentijdse kerk willen presenteren. 

KERK ALS HUIS MET VELE KAMERS

In een voordracht van een half uur vertelt diaken Rob hoe hij in de eigen lokale situatie het overgrote huis van God met slechts één bestemming nieuw wist in te richten, als een huis met vele kamers met plaats voor meer zielen en dus meer vreugde. Er kwam onder meer plaats voor een huiskamer, een open kamer (voor nieuwe vieringen), een studiekamer met draadloos internet, een meditatiekamer en ook werd de misviering knusser verpakt in de ‘eucharistische kamer’ of de ‘kamer der dankzegging’.  

 

Een van de nieuwe vieringen in die open kamer is de maandelijkse Unconditional Celebration. Wat valt er te vieren? Wat is de boodschap? Hoe pak je het aan? Deze nieuwe viering zet in op een positief mensbeeld en op een universeel godsbeeld. Ook wie zich niet wil verbinden aan godsdienst of kerk kan zich thuis voelen en krijgt de kans zich spiritueel te ontwikkelen. Dat is de poging van Unconditional. Dit alles gebeurt in een uitdrukkelijk muzikaal kader.

Maar ook de nieuwe Open Zondag-viering laat proeven van een andere manier van inhoudelijk gelovig in het leven te staan om daarmee gemeenschap te bouwen.

Contact

Contacteer diaken Rob via SMS-bericht

 Messenger 

 Whatsapp 

of  e-mail  

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Tumblr
 • Soundcloud
IMG-20211005-WA0006.jpg
DSC01623 (1).JPG

Rob in vogelvlucht

Zoals dat gebeurde in Vlaanderen in 1968, werd Rob als baby katholiek gedoopt. Zijn ouders scheidden toen hij vier was. Toen zijn vader zich bekeerde tot het evangelisch protestantisme werd Rob geïntroduceerd in de sensationele apocalyptische literatuur over het nakende einde der tijden. Enkele jaren later zou Rob in zijn vaders voetsporen treden.

IMG_3165 (1).jpg
rob little portion.jpg

Terug naar de katholieke kerk

Ik neem u mee naar het jaar 1992. Ik bevind mij in een cel. Maar dan wel een gebedscel. Ik vond ze in de bossen van de Ozark Mountains, in de staat Arkansas in de Verenigde Staten van Amerika. Ik zit daar in de natuur, met een Bijbel in de hand, mijlen ver van huis, als protestant in een katholieke omgeving en ik had maar één vraag: Wat doe ik hier?

Op naar diaconie

Een volgende uitdaging stond klaar. Ik werd katholiek. Deze keer bewust. Het deed deugd mij aan te sluiten bij een kerk die zich legitimeren kon vanuit een traditie die helemaal terug te voeren was tot op de eerste christen-gemeenschappen, de apostelen en Jezus zelf. Een tijd lang dacht ik ontheven te zijn van de plicht om kritisch in het geloof te staan. Zo kwam ik argeloos terecht in de katholieke wereld van het devotionele stappenplannen.

IMG_0698.jpg
me and cakie (1).jpg

Wijding tot diaken

Op 13 maart 2016 werd Rob Allaert in de Sint-Romboutskathedraal tot diaken gewijd, exact drie jaar na de verkiezing van paus Franciscus die overduidelijk een nieuwe kerktijd had ingeluid.

Een wijdingsviering is een pontificale viering met het nodige gewicht. Op de eerste rij zaten zijn echtgenote en kinderen. Omdat Rob de enige wijdeling was in die periode had hij de vrijheid om de muziek heel persoonlijk uit te kiezen. Er was zelfs een heus gospelkoor aanwezig om de sfeer van dankbaarheid op te wekken.