top of page
DSC07039.jpg
Rob Allaert © Rebecca De Cavel

Diaken Rob Allaert

Sinds 2016 is Rob diaken in de katholieke kerk. Hij is benoemd in de gemeente Duffel en werd daar twee parochiekerken toevertrouwd die hij samen met aangesteld priester Tim Peeters mag bedienen. Diaken Rob werd gevraagd om daar gelovig en creatief werk te maken van een zoekende pastoraal.  

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Tumblr
  • Soundcloud

Kennismaking

Rob Allaert is van 1968. Op 13 maart 2016 werd hij door kardinaal - toen nog aartsbisschop - Jozef De Kesel tot diaken gewijd, op de dag drie jaar na de verkiezing van paus Franciscus. 

Diaken Rob heeft samen met Isabel een gezin met zeven kinderen. Beiden waren ze ooit evangelisch-protestants. In die kerkgemeenschap leerde Rob Isabel kennen. Gedurende die vijf jaar groeide bij Rob het verlangen om op meer historische en meer volle wijze het christelijke geloof te beleven. In 1995 huwde hij met Isabel en keerde hij ook terug naar de katholieke kerk waarin hij als kind gedoopt was. Zeven jaar later werd ook Isabel katholiek en werd de huwelijksverbintenis die eertijds werd aangegaan in de anglicaanse kerk gevalideerd in de katholieke kerk.

Duffel

Monseigneur De Kesel benoemde Rob op 1 september 2016 in de parochies Sint-Martinus en Sint-Franciscus van Sales te Duffel. Het verlangen van Rob om voltijds diaken te zijn, kreeg een positief advies van de verantwoordelijken van de theologische opleiding en  werd ingewilligd door wijlen monseigneur Leon Lemmens, toen hulpbisschop van Mechelen.

Rob is hierdoor beschikbaar voor de inwoners van Duffel en voor al wie via de digitale weg zijn pad kruist, en dit zowel voor trouwe parochianen als voor hen die verder afstaan van geloof of de katholieke geloofsbeleving. Het verlangen van diaken Rob om aan een zoekende pastoraal te doen - op zoek naar nieuwe wegen - werd ingewilligd en opgenomen in zijn benoemingsbrief. 

Pastorale opdracht

Als diaken is Rob beschikbaar voor doopsels, huwelijken en uitvaarten. Hij verzorgt regelmatig de homilie tijdens de zondagsviering in beide parochies en de vroegmis en is verantwoordelijk voor een hedendaagse aanpak van het traject naar het vormsel en naar de eerste communie.

Naast zijn pastorale taak in Duffel, is Rob ook medeverantwoordelijk voor de website van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Ook de parochiale website en de gehele digitalisering van het parochiesecretariaat zijn aan hem toevertrouwd.

In de zomer van 2017 verhuisden Rob en zijn echtgenote Isabel en de kinderen naar de pastorie van de Mijlstraat, die daartoe opnieuw bewoonbaar werd gemaakt. Op die manier krijgt de pastorie, na meer dan vijf jaar leegstand, haar oorspronkelijke kerkelijke bestemming weer terug.

Vernieuwing

Als vrucht van de zoekende pastoraal riep diaken Rob in 2019 het pastorale project Unconditional in het leven. Unconditional wil samenkomsten aanbieden die, geloven in de 21e eeuw, plausibel maakt en zet in op een verwelkomende spiritualiteit langs wegen van muziek, gesprek, meditatief en affirmatief gebed, verkondiging en ontmoeting. Dit maakt het ook voor niet-kerkelijke mensen mogelijk om een stukje thuis te komen in de kerk. Te meer omdat zij zo creatief kunnen bijdragen aan de kerk van morgen. 

Ondermeer dit project werd door het Interdiocesaan Pastoraal Beraad via Space for Grace geselecteerd en verkreeg hierdoor adviserende en financiële steun. 

Voor diaken Rob bleek de ongeplande stilte van de coronacrisis naderhand een vruchtbare tijd te zijn. Toen de deuren van de kerk weer echt open gingen, was de Mijlstraatkerk omgevormd tot een open kerk. Rob verzamelde rond zich een team van mensen die tot drie keer toe in de ochtend mediteren; de kerk geregeld openhouden voor bezoekers en ook meewerken aan de opluistering van de maandelijkse gezinsviering van de eucharistie. Daarop riep diaken Rob ook Open Zondag in het leven: een maandelijkse viering die het team, jongeren en ouders voorbereidt op de eucharistievieringen. Ook werd er een maandelijkse jongerensamenkomst opgestart.

Diaken Rob blijft die zoekende pastoraal verder doordenken en kijkt met u uit naar wat nog meer kan bijdragen aan een relevante geloofsgemeenschap voor de huidige tijd.

Contact

Contacteer diaken Rob via SMS-bericht

 Messenger 

 Whatsapp 

of  e-mail  

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Tumblr
  • Soundcloud
IMG-20211005-WA0006.jpg
DSC01623 (1).JPG

Rob in vogelvlucht

Zoals dat gebeurde in Vlaanderen in 1968, werd Rob als baby katholiek gedoopt. Zijn ouders scheidden toen hij vier was. Toen zijn vader zich bekeerde tot het evangelisch protestantisme werd Rob geïntroduceerd in de sensationele apocalyptische literatuur over het nakende einde der tijden. Enkele jaren later zou Rob in zijn vaders voetsporen treden.

IMG_3165 (1).jpg
rob little portion.jpg

Terug naar de katholieke kerk

Ik neem u mee naar het jaar 1992. Ik bevind mij in een cel. Maar dan wel een gebedscel. Ik vond ze in de bossen van de Ozark Mountains, in de staat Arkansas in de Verenigde Staten van Amerika. Ik zit daar in de natuur, met een Bijbel in de hand, mijlen ver van huis, als protestant in een katholieke omgeving en ik had maar één vraag: Wat doe ik hier?

Op naar diaconie

Een volgende uitdaging stond klaar. Ik werd katholiek. Deze keer bewust. Het deed deugd mij aan te sluiten bij een kerk die zich legitimeren kon vanuit een traditie die helemaal terug te voeren was tot op de eerste christen-gemeenschappen, de apostelen en Jezus zelf. Een tijd lang dacht ik ontheven te zijn van de plicht om kritisch in het geloof te staan. Zo kwam ik argeloos terecht in de katholieke wereld van het devotionele stappenplannen.

IMG_0698.jpg
me and cakie (1).jpg

Wijding tot diaken

Op 13 maart 2016 werd Rob Allaert in de Sint-Romboutskathedraal tot diaken gewijd, exact drie jaar na de verkiezing van paus Franciscus die overduidelijk een nieuwe kerktijd had ingeluid.

Een wijdingsviering is een pontificale viering met het nodige gewicht. Op de eerste rij zaten zijn echtgenote en kinderen. Omdat Rob de enige wijdeling was in die periode had hij de vrijheid om de muziek heel persoonlijk uit te kiezen. Er was zelfs een heus gospelkoor aanwezig om de sfeer van dankbaarheid op te wekken.

Opdracht en visie

Ontdek je waarmee diaken Rob onder meer zijn dagen vult. Je leest er ook wat het allemaal mag betekenen voor hemzelf en hopelijk ook voor de mensen die van zijn diensten gebruik maken. 

IMG_20200705_161403.jpg
gezin

muziek van Rob

Screenshot 2022-09-14 at 21.08.10.png
Tumblr
bottom of page