top of page
DSC07039.jpg
Rob Allaert © Rebecca De Cavel

Diaken Rob Allaert

Sinds 2016 is Rob diaken in de katholieke kerk. Hij is benoemd in de gemeente Duffel en werd daar twee parochiekerken toevertrouwd die hij samen met aangesteld priester Tim Peeters mag bedienen. Diaken Rob werd gevraagd om daar gelovig en creatief werk te maken van een zoekende pastoraal.  

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Tumblr
  • Soundcloud

Kennismaking

Rob Allaert is van 1968. Op 13 maart 2016 werd hij door kardinaal - toen nog aartsbisschop - Jozef De Kesel tot diaken gewijd, op de dag drie jaar na de verkiezing van paus Franciscus. 

Diaken Rob heeft samen met Isabel een gezin met zeven kinderen. Beiden waren ze ooit evangelisch-protestants. In die kerkgemeenschap leerde Rob Isabel kennen. Gedurende die vijf jaar groeide bij Rob het verlangen om op meer historische en meer volle wijze het christelijke geloof te beleven. In 1995 huwde hij met Isabel en keerde hij ook terug naar de katholieke kerk waarin hij als kind gedoopt was. Zeven jaar later werd ook Isabel katholiek en werd de huwelijksverbintenis die eertijds werd aangegaan in de anglicaanse kerk gevalideerd in de katholieke kerk.

Duffel

Monseigneur De Kesel benoemde Rob op 1 september 2016 in de parochies Sint-Martinus en Sint-Franciscus van Sales te Duffel. Het verlangen van Rob om voltijds diaken te zijn, kreeg een positief advies van de verantwoordelijken van de theologische opleiding en  werd ingewilligd door wijlen monseigneur Leon Lemmens, toen hulpbisschop van Mechelen.

Rob is hierdoor beschikbaar voor de inwoners van Duffel en voor al wie via de digitale weg zijn pad kruist, en dit zowel voor trouwe parochianen als voor hen die verder afstaan van geloof of de katholieke geloofsbeleving. Het verlangen van diaken Rob om aan een zoekende pastoraal te doen - op zoek naar nieuwe wegen - werd ingewilligd en opgenomen in zijn benoemingsbrief. 

Pastorale opdracht

Als diaken is Rob beschikbaar voor doopsels, huwelijken en uitvaarten. Hij verzorgt regelmatig de homilie tijdens de zondagsviering in beide parochies en de vroegmis en is verantwoordelijk voor een hedendaagse aanpak van het traject naar het vormsel en naar de eerste communie.

Naast zijn pastorale taak in Duffel, is Rob ook medeverantwoordelijk voor de website van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Ook de parochiale website en de gehele digitalisering van het parochiesecretariaat zijn aan hem toevertrouwd.

In de zomer van 2017 verhuisden Rob en zijn echtgenote Isabel en de kinderen naar de pastorie van de Mijlstraat, die daartoe opnieuw bewoonbaar werd gemaakt. Op die manier krijgt de pastorie, na meer dan vijf jaar leegstand, haar oorspronkelijke kerkelijke bestemming weer terug.

Vernieuwing

Als vrucht van de zoekende pastoraal riep diaken Rob in 2019 het pastorale project Unconditional in het leven. Unconditional wil samenkomsten aanbieden die, geloven in de 21e eeuw, plausibel maakt en zet in op een verwelkomende spiritualiteit langs wegen van muziek, gesprek, meditatief en affirmatief gebed, verkondiging en ontmoeting. Dit maakt het ook voor niet-kerkelijke mensen mogelijk om een stukje thuis te komen in de kerk. Te meer omdat zij zo creatief kunnen bijdragen aan de kerk van morgen. 

Ondermeer dit project werd door het Interdiocesaan Pastoraal Beraad via Space for Grace geselecteerd en verkreeg hierdoor adviserende en financiële steun. 

Voor diaken Rob bleek de ongeplande stilte van de coronacrisis naderhand een vruchtbare tijd te zijn. Toen de deuren van de kerk weer echt open gingen, was de Mijlstraatkerk omgevormd tot een open kerk. Rob verzamelde rond zich een team van mensen die tot drie keer toe in de ochtend mediteren; de kerk geregeld openhouden voor bezoekers en ook meewerken aan de opluistering van de maandelijkse gezinsviering van de eucharistie. Daarop riep diaken Rob ook Open Zondag in het leven: een maandelijkse viering die het team, jongeren en ouders voorbereidt op de eucharistievieringen. Ook werd er een maandelijkse jongerensamenkomst opgestart.

Diaken Rob blijft die zoekende pastoraal verder doordenken en kijkt met u uit naar wat nog meer kan bijdragen aan een relevante geloofsgemeenschap voor de huidige tijd.