top of page

Dankwoord van Rob

Bijgewerkt op: 7 feb.

Aan het einde van de wijdingsviering sprak Rob dit dankwoord uit.

Wijdingsdag - 2016

Ik wil graag mijn dankwoord openen met een welgemeende dank aan onze aartsbisschop, monseigneur Jozef De Kesel omdat hij bereid was de herdersstaf op te nemen als aartsbisschop in een tijd die reikhalzend uitkijkt naar een vernieuwd begrijpen van de kerk; een tijd die uitkijkt naar een verrassende aanraking van barmhartigheid.


Ik dank u, monseigneur, voor het vertrouwen om mij vandaag te raken met de verrassende sacramentele kracht van God, die mij in staat stelt mijn deel van het herderschap op te nemen in de kracht van de Geest. 


Heel hartelijk, dank ik de verantwoordelijken voor de opleiding tot diaken die zulk een belangrijke rol hebben gespeeld in mijn verdere ontwikkeling als christen, en voor hun bijstand op de noodzakelijke weg om hier vandaag te kunnen staan. Dank voor de kwalitatieve vorming in denken, voelen en doen; en dank voor de persoonlijke bemoediging die zeker niet onopgemerkt gebleven is. Dank. 


Ik dank al mijn familieleden. We zagen elkaar nog niet zo lang geleden bij het overlijden van mijn grootmoeder (God hebbe haar ziel.) U was op die dag getuige van een aantal van mijn stappen naar het herderschap. En vandaag maken we het officieel. Dank voor uw komst. 


Ik dank al mijn broeders en zusters, uit de nog niet opgerichte pastorale zone Duffel. Dank voor de verwelkoming, dank voor uw opmerkelijke inzet in de parochie. En een bijzondere dank aan hen die zich onvermoeid inzetten voor het toekomstig dak boven ons hoofd.


Ik dank de goede vrienden van al-wat-langer geleden die er vandaag graag bij zijn. Alsook de vrienden van het apostolaat-tijdperk. 


Ik dank, met nadruk, de vrienden waarmee ik fundamenteel in de vriendschap verbonden ben. Vijf jaar lang, dertig jaar lang, drieëndertig jaar lang. Reken het even na, en u weet wie u bent. 


Ik dank de vele mensen die ik niet zou gekend hebben zonder de onstuitbare ontwikkeling van de moderne sociale netwerken. Ik waardeer het enorm dat u-allen ook vandaag de gelegenheid benut om er een 'tweetup' en een 'facelook' van te maken. Vergeet de hashtag #twijding niet te vermelden wanneer u tweet.  


Maar bovenal dank ik God.


God, de Vader van de getemperde katholiek

God, de Vader van de christen van de hervorming

God, de Vader van de mens die het mysterie in het leven vele namen geeft

God, de Vader van de zoekende mens

Ik dank God, de Vader te midden van het gewone leven

Ik dank God, de Vader van de mens die vandaag niet geloven kan

Ik dank God, de Vader van de muziek. De muziek die vandaag zo mooi mocht klinken.

Dank aan de bijzondere muzikanten, aan alle zangers en zangeressen. 


Ik dank God, de Zoon; de Broeder van alle mensen

De Broeder die verlossing biedt

De Broeder die perspectief biedt

De Mens die wij mogen navolgen

De Mens die ons aanspoort om mens te worden en die belooft dat we het ten volle zullen zijn bij de voltooiing. 


Ook dank ik God in zijn moederlijke dimensie; Ik dank de Geest van God aanwezig in de Moeder:


De moeder van de nederigheid

De moeder van de zachte aanwezigheid

De moeder van de bereidwillige vergeving

De moeder van de aantrekkelijke geloofsgemeenschap

De moeder van de vriendschap

En de moeder van het warme gezin 


Dank aan Isabel, mijn echtgenote. Dank aan Eimear. Dank aan Rhys. Dank aan Finn. Dank aan Robin. Dank aan Cailinn. Dank aan Julian. Dank aan onstuimige spruit Susannah. Dank aan Mamie, mijn moeder.  


Dank aan alle aanwezigen!

9 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page