top of page

Wie de Geest volgt, gaat in dialoog

Paulus is milder dan we denken en wil dat we niemand tot aanstoot zijn. Dat is de eerste aanzet om met ieder in gesprek te gaan, op zoek naar een universeel spreken over God.


Paulus wandelt met de Geest

De reden dat Paulus een strenge verkondiger was heeft allicht te maken met zijn radicale bekering tot de persoon van Christus. Hij heeft Jezus nooit ontmoet maar had voldoende ervaren dat de weg van de Christus veel meer te bieden had dan het strikt volgen van de Joodse godsdienstige Wet. Die Wet komt voort uit de overtuiging dat God vanuit de hemel tot in de details uitstippelt hoe wij ons moeten gedragen in het dagelijkse leven. De farizeeën waren erg goed in het bijhouden van deze godsdienstige lijstjes.


Paulus durfde het aan om deze strikte beleving grotendeels los te laten. Wat een risico! Want wie de gedetailleerde geboden van God loslaat, kan die nog wel gered worden?


Wie de gedetailleerde geboden van God loslaat, kan die nog wel gered worden?

Maar Paulus concludeerde dat de Wet tot de dood leidt. De Wet toont immers aan dat we altijd fouten zullen maken. Ja, de Wet maakt ons depressief. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. 


We merken hier en daar dat de strenge Paulus ook een milde kant heeft. Voor hem draait het niet meer om de Wet, maar wel om de Geest. Kan het contrast nog groter zijn? Wie de Wet volgt, weet exact wat hij moet doen op elk moment. Maar wie de Geest volgt, moet op de tast voort, want de Geest is onzichtbaar en ongrijpbaar. De Geest is een binnenhuisarchitect die je hart wil overtuigen om zelf goede beslissingen te maken.


De Geest is een binnenhuisarchitect die je hart wil overtuigen om zelf goede beslissingen te maken.

We merken nog meer van de zachte kant van Paulus wanneer die stelt dat we aan niemand aanstoot mogen geven. Niet aan andere godsdiensten, niet aan ongelovigen en niet aan de eigen geloofsgenoten. En dat is onmogelijk wanneer je gebruik maakt van een gedetailleerde wet. Want wie op details let, kan de ander altijd veroordelen.


Dat betekent voor ons vandaag, dat wij door dezelfde deur moeten kunnen met christenen van andere tradities; met mensen van andere godsdiensten en zelfs met ongelovigen. We moeten dus op zoek naar een nieuwe taal die de anderen niet ogenblikkelijk wegjaagt en aldus de dialoog openhoudt. Dit hoeft geen bedreiging te zijn; dit is een leerkans.


Het ziet ernaar uit dat God vanuit de hemel niet gedetailleerd uitstippelt hoe wij ons moeten gedragen in het dagelijkse leven. Maar wel dat God de wijsheid heeft verdeeld over de planeet en zich doorheen mensen op verschillende plaatsen en op verschillende manieren manifesteert. 


Laat ons dan al die verschillen in kaart brengen door in openheid met elkaar in gesprek te gaan. Beschouw vervolgens de verschillen als verborgen kenmerken van God zelf. Ja, zelfs de inzichten van filosofische atheïsten of agnosten kunnen ons helpen om ons godsbeeld uit te zuiveren.


Je zal zien dat aan het einde van de rit we worden beloond met een voller beeld van God en van de mens.


 

Broeders en zusters, wat gij ook doet, doet alles ter ere van God. Geeft geen aanstoot, noch aan andere godsdiensten, noch aan ongelovigen, noch aan christenen; ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter wille te zijn. Ik zoek niet mijn eigen voordeel maar dat van de gemeen­schap, opdat allen gered worden. - H. Paulus aan de christenen van Korinthe


46 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page