top of page

Het virus is agnost

Een crisis zoals degene die we nu meemaken, verplicht iedereen tot een mening. Want de crisis confronteert en geeft ons voldoende tijd om na te denken en een mening te vormen.


Je hebt de positieve mensen. Die vormen een mening die aanzet tot een nieuw denken en een nieuw handelen. Denk bijvoorbeeld aan al die bekende en onbekende muzikanten die vanuit de huiskamer de wereld, en in het bijzonder de moedige zorgwerkers, toezingen. Maar uiteraard heb je ook de mensen die liever op zoek gaan naar negatieve duiding. En de meest negatieve duiding: dat is altijd de samenzweringstheorie.

Een samenzweringstheorie is een poging om de meest negatieve mogelijkheid uit te roepen tot feit.

De mens die belust is op sensatie laat zich opzwepen door het horrorverhaal en de theorie wordt spontaan omhelsd als bewezen. Zo werkt de leugen. "Het virus is door de mens gemaakt, in een labo in Wuhan". Of "Bill Gates is het brein achter deze ingreep om de mensheid uit te dunnen". In de VS zijn er genoeg mensen die denken dat het een poging is om te voorkomen dat Trump zou herkozen worden. En bij ons klinkt onder meer: "Stop met de lockdown-dictatuur!" Ook heel wat katholieken beginnen te twijfelen aan de oprechtheid van de overheid en verdenken haar ervan dat ze de crisis aanwendt om de godsdienst eindelijk klein te krijgen. "Hoe komt het dat sommige winkels wel open mogen, maar dat we nog steeds geen eucharistie mogen vieren?", klinkt het in sommige kringen. Op het internet vind je een video-oproep van jonge Belgische katholieken om de eucharistie ogenblikkelijk weer op te starten. "Geef ons alsjeblieft de Heilige Mis terug!" wordt er gesmeekt in de drie landstalen.

Smeken, is een slecht idee. Het openbaart de aanwezigheid van innerlijke negativiteit.

Voor een kind is 'smeken' de eerste methode die wordt ingeschakeld om te verkrijgen wat je wil. Als je dit lang genoeg doet, krijg je op de duur je goesting. Zelfs het evangelie vermeldt een passage waar iemand 's nachts op de deur klopt om brood: "Als je niet kan geven uit medelijden, geef dan toch om van het gezaag vanaf te zijn." Maar smeken is eigenlijk ten diepste zeggen: "Ik heb niet, en daarom ben ik neerslachtig". Iemand die smeekt, die wint geen harten, hoogstens compassie. "Geef ons alsjeblieft de Heilige Mis terug!". Wie smeekt, verdenkt de ander. Wie om de eucharistie smeekt, impliceert dat ze door iemand werd afgepakt. Door de lauwe kerkleiders of de ongelovige overheid? Selecteer jouw favoriete samenzweringstheorie. Maar het virus is doof voor gesmeek en zelfbeklag. Het virus is agnost. Het heeft geen godsdienstige of politieke voorkeur. Zegt ook het evangelie niet: "Het regent over goeden en slechten"? Er is geen geheime agenda. Kijk even hoeveel stappen Oostenrijk overweegt om de mensen toch maar ter communie te laten gaan en vraag je af of het dit allemaal waard is:


 • Kerken worden vlak voor en tijdens het hele verloop van de kerkdienst verlucht.

 • Oppervlakken of apparaten zoals deurklinken moeten regelmatig worden gedesinfecteerd.

 • Het ontsmetten van de handen voor en na de kerkdienst.

 • Maximaal 1 per persoon per 10 vierkante meter, met een minimale afstand van twee meter.

 • Mond- en neusbescherming is verplicht. Kerkgangers zetten hun mondmasker al op voor zij de kerk betreden.

 • Rond de voorganger wordt een scherm in plexiglas voorzien.

 • Vredeswens: er worden in geen geval handen geschud.

 • Het zingen en bidden wordt tot een minimum beperkt.

 • De hosties worden pas na het goed ontsmetten van de handen in de schaal gelegd.

 • Tijdens het eucharistische gebed blijft de schaal met de hosties bedekt om eventuele besmetting te beletten.

 • Bij het uitdelen van de communie is het gebruik van wegwerphandschoenen verplicht.

 • Bij het uitdelen van de communie mogen de handen in geen geval worden aangeraakt.

 • Het uitspreken van de woorden 'Lichaam van Christus' vervalt.

 • Ook tijdens de communiegang minstens 2 meter afstand tussen de mensen.

 • Na de communie volgt meteen het slotgebed en de zegen. Geen mededelingen. Geen danklied.

Beste mensen, als wij deze lange lijst doorlopen, moeten wij dan concluderen dat we ogenblikkelijk de eucharistie moeten opstarten? Zelfs als beperkt samenkomen weer mag, is het waarschijnlijk bijzonder wijs om de drang tot communiceren nog te temperen. De kerk leert al zeer lang dat de aanraking van de gaven geen noodzaak is omdat God geen begrenzing kent. Wij wel. Wij kennen de grens van onveranderlijke gewoonten. Tot nu. Nu worden wij over die grens heen geloodst.

Dit gebed kan ons daarbij helpen. Het werd laatst gebeden door de bisschop in Mechelen tijdens een internet-viering:

Heer Jezus, ik dank U voor uw Woord van Leven waarmee Gij mij hebt gevoed. Graag zou ik U ook ontmoeten in de communie, uw Brood van Leven, maar dat is nu onmogelijk.

Daarom bid ik: Aanvaard mijn verlangen om hecht verbonden te zijn met U. Kom met uw liefde in mijn hart en laat mij niet vergeten dat uw Geest in mij woont. Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, mijn Heer en mijn God.

Dat is de diepste overweging waartoe het onverschillige virus ons oproept. Laten we niet smeken, en zeker geen theorieën verspreiden, maar liever bidden in vurigheid van Geest.

243 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page