top of page

Hoe zondeloos was Jezus eigenlijk?In het Bijbelboek, de brief van Petrus staat te lezen dat Jezus nooit zonde heeft gedaan. Maar wat betekent dat dan wel? Kort door de bocht kun je stellen dat iemand die de wet overtreedt, zondigt.


Maar er zijn vele soorten wetten. En wetten verschillen per cultuur en zelfs per regio. Er bestaan wetten waar je een beetje mee kan spelen, en er zijn wetten die je strikt moet volgen. En dan zijn er de natuurwetten waar je nooit onderuit kunt.


Is het werkelijk waar dat Jezus nooit zonde heeft gedaan? Werd Jezus bijvoorbeeld nooit kwaad of ongeduldig? In dezelfde Bijbel lezen we van wel. Is het dan geen zonde? Zorgt kwaadheid niet voor een bedrukkend gevoel bij de omstanders?


Het zal afhangen van de wet die we gebruiken en de definitie die we hanteren. Misschien moeten we de daden en de woorden van Jezus wegen aan de hand van de godsdienstige wet. Maar wat dat betreft, lezen we in de Bijbel dat Jezus die hier en daar toch overtreedt.

Ik concludeer daarom dat de zondeloosheid van Jezus niet zo zeer is gebaseerd op de sociale wetten van de menselijke omgang. Want daarin faalt hij volgens sommigen. Ook blijkt de zondeloosheid van Jezus niet te zijn gebaseerd op de godsdienstige wetten. Want daarop wordt hij regelmatig afgerekend door de toenmalige priesters. Ik stel dat Jezus’ zogenaamde zondeloosheid gebaseerd is op een profetische wet.


Een profeet stoort zich immers niet aan al wat reeds is vastgeschroefd in een wettekst. En zo begrijpen we dat een zuivere vorm van kwaadheid een sterke profetische kracht heeft die de mensen de kans biedt om een andere weg in te slaan.


Wanneer ons dus wordt gevraagd om in het voetspoor van de Christus te treden, dan betekent dat niet dat wij geen fouten mogen maken. Dan betekent dat niet dat wij zo voorbeeldig worden dat plots iedereen ons graag ziet.


Volgens mij gaat het hierom. De heilige Petrus schrijft dit: ‘Hij heeft geen zonde gedaan want in zijn mond is geen bedrog gevon­den’. Dát is de sleutel om de evangelische oproep tot zondeloosheid te ontgrendelen. We worden opgeroepen om bedrog te schrappen. Om geen energie te steken in oneerlijkheid en voorbedachte slinksheid. In onze mond mag geen bedrog worden gevonden.


Dat is de ware navolging van Christus: ons oefenen in waarachtigheid. Wij hoeven geen perfecte mensen te zijn, maar wel eerlijke mensen. Wij mogen bijleren onderweg. Zolang we maar niet heimelijk of bedrieglijk handelen of spreken.


Wie dat doel voor ogen houdt, zal ook zondeloos door het leven wandelen. Met vallen en opstaan.

124 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page