top of page

Het geheim van de Apocalyps


Heb je ooit al eens gelezen in het boek van de Apocalyps? Dat is één van de vreemdste boeken in de Bijbel. Er komen bizarre wezens in voor: dieren met mensenlijven en draken met vele koppen. Natuurlijk wordt er ook over Jezus geschreven, maar dan wel op een heel speciale manier. Op een hoogdravende manier, zou ik zeggen.


De titel van het boek: ‘Apocalyps’ geeft al weer waarom het zo speciaal is. Want ‘apocalyps’ betekent ‘onthullen’: het meedelen van een geheim. Maar welk geheim is dat?


Het mag opvallen dat de schrijver van het boek het nooit heeft over de menselijke Jezus. In de Apocalyps wordt hij niet voorgesteld als goed mens, of als leraar, of als profeet, maar wel als “hoogste van de koningen der aarde”. Jezus wordt koning genoemd; de grootste Koning. Hij had evengoed de grootste keizer kunnen zijn, of de meest verheven president. Welk woord je ook kiest, de betrachting van de schrijver is dat Jezus de allerhoogste plaats krijgt toegewezen. En wat is er nog hoger dan een koning of een keizer? … God! En ja, de schrijver van de Apocalyps kroont Jezus niet enkel tot koning, maar maakt er God van. Dit is het geheim dat de schrijver onthult: Jezus is God.

Dit is het geheim dat de schrijver onthult

Marvel

Vermits dit boek dus over de Godmens gaat, de Allerhoogste, moet alles in dat boek hoogdravend zijn; spectaculair en indrukwekkend. Het moest een soort extreme Marvel comic worden met afgrijselijke tegenstanders, opgesteld in een waanzinnig decor. Een drama met als inzet de hele planeet en de volledige mensheid. Met de grote Duivel als de ‘bad guy’. En Jezus - die bijna het onderspit delft - die wordt op de valreep toch nog de winnaar. Kortom. Een echt apocalyptisch verhaal.


Niet altijd apocalyptisch

Maar de Bijbel is niet altijd zo apocalyptisch of zo hoogdravend.

In de andere boeken over Jezus, in de synoptische evangelies, doet Jezus zijn best om mens te blijven. Daar zegt hij gedurig: “Ik ben een mensenzoon”. Jezus zegt ook: “Waarom noemt gij mij goed? Alleen God is goed!”. Hij zegt bovendien: “God is groter dan ik”. Dat laatste staat zelfs in het hoogdravende evangelie van Johannes!


Maar hiermee gaat de schrijver van de Apocalyps niet akkoord. Hij komt iets rechtzetten, een geheim onthullen. Namelijk, Jezus is even groot als God.


Wie heeft er gelijk?

Maar wat is het nu? Wie heeft er gelijk? Wel. Het kan de Bijbel niet schelen welk boek wij in die Bijbel het liefst lezen, of welke schrijfstijl ons het meest aanspreekt. De Bijbel is verscheiden samengesteld en presenteert opties. Kies dus gerust welke Jezus jou het meest aanspreekt.


Twee Jezus-sporen

De Bijbel geeft ons twee mogelijkheden; twee Jezus-sporen. De hoog-goddelijke Jezus van de Apocalyps én de schoon-menselijke Jezus van de synoptici.


Sommigen onder ons spiegelen zich aan de menselijkheid van Jezus en proberen die schone menselijkheid van Jezus na te bootsen. Vraagt Jezus immers niet: ‘Volg mij na’?


En anderen zullen vooral de goddelijkheid van Jezus benadrukken. Zij zullen concluderen dat je Jezus vooral moet aanbidden. Dat laatste vindt ook de schrijver van dit boek, de Apocalyps. Maar, beste lezer. Je bent oud genoeg, en je bent vrij.


Aan jou, de keuze!


153 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Commenti


bottom of page