top of page

Maria en het mysterie van de drie-eenheid

Onderaan de rozenkrans verwijzen de drie kraaltjes naar drie mariale titels: Maria, dochter van de Vader; Maria, moeder van de Zoon; Maria, bruid van de Heilige Geest. Deze drie mariale kraaltjes van de rozenkrans zijn dus verbonden met het mysterie van de goddelijke Drie-Eenheid. Laten we even op de betekenis ervan inzoomen.Maria, dochter van de Vader. Deze titel benadrukt de menselijkheid van Maria. Zij was een kind van God, zoals wij allen kinderen van God zijn. Zij was ten volle mens én vrouw: van vlees en bloed, zoals wij allemaal. Zij ontving haar levensadem van de Vader; een levensadem bestemd voor de eeuwigheid. Net zoals wij: wij zijn geschapen uit liefde en bestemd voor de eeuwige Liefde. Maria, dochter van de Vader. En wij: kinderen van de Vader.


Maria, moeder van de Zoon. Deze titel benadrukt het moederschap van Maria: zij was de moeder van Jezus. Deze titel is voor ons wellicht het meest herkenbaar én ook het meest dierbaar:  Moeder Maria, de Moeder Gods. En moeder was zij: ten volle en van harte: in de kribbe en onder het kruis.  Zo is Maria ook onze moeder: vanaf onze geboorte tot aan onze dood. We bidden het zo vaak: “Heilige Maria, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood”. Maria, moeder van de Zoon; onze Moeder.


Maria, bruid van de Heilige Geest. Deze titel is zonder meer het meest theologisch en mystiek van aard. Het verwoordt twee oeroude geloofsmysteries uit onze christelijke traditie. Vooreerst het onvoorwaardelijk jawoord van Maria aan Gods plan met de mensheid en dat vanaf haar prilste levensbegin.  Met een moeilijk theologisch begrip spreken we over haar Onbevlekte Ontvangenis. De titel verwijst ook naar de onvoorwaardelijke beschikbaarheid van Maria om Gods Zoon in haar schoot te dragen: “De Heilige Geest zal u overschaduwen”, horen we in het Evangelie.  Met een al even moeilijk theologisch begrip spreken we over de maagdelijkheid van Maria.  Zij was gehuwd met Jozef, maar toch was zij vooreerst de bruid van de Heilige Geest. Wij delen allen in de genade van het onvoorwaardelijke jawoord van Maria: door haar jawoord is God mens geworden voor ons.


Drie bijzondere titels die Maria verbinden met het mysterie van de goddelijke Drie-Eenheid: dochter, moeder en bruid. Spreek haar zo maar aan op dit moment:

Wees gegroet Maria…

58 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page