top of page

Geestelijk communiceren. Hoe doe je dat?


Foto van Lukas Bieri

In de hoop dat het ons toegelaten blijft om samen te vieren in onze kerken kan het verstandig zijn om in te zetten op de geestelijke communie. Je kan dit zo invullen:


Voorzie een eigen moment vlak nadat de priester uit de kelk heeft gedronken. De diaken of lector kan dit gebedsmoment voorgaan.


Inleiding

De heilige Paulus leert ons dat niets ons in de weg kan staan van de beleving van Gods aanwezigheid. De moeilijke omstandigheden van 2020 bieden ons de kans om die innerlijke beleving te bevorderen. Want ook in de onmogelijkheid om ter communie te gaan, is God beschikbaar.


Broeders en zusters. Ik mag jullie meenemen in dit moment van geestelijke communie. Een moment van intens gebed vanuit ons hart. Sluiten we nu samen onze ogen. We laten ons meevoeren op de golven van de Geest.


Gebed

Goede God, U bent de Aanwezige die niet afwezig kan zijn. U bent alom- en altijd tegenwoordig. Niets kan ons scheiden van Uw liefde. Noch tegenspoed, noch ellende of vervolging, noch honger of armoede.


Niets kan ons scheiden van Uw liefde. Dood noch leven, machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat ook in de schepping, zelfs niet een pandemie.


Goede God. Ik treed naar voren, niet fysisch, maar met mijn hart. Hier ben ik. Ik kom werkelijk tegenwoordig. Ik ben beschikbaar. Ik weet U werkelijk aanwezig in de diepte van mijn hart. Ik geloof. Ik voel uw aanwezigheid.


Christus, vul mij met de Geest. Ik bemin U boven alles. Ik verwelkom U in mijn hart. Ik ontvang U van harte, want niets kan mij scheiden van Uw liefde. Amen.


Slot

Broeders en zusters. Laten wij dit intiem moment met God dagelijks opzoeken in de komende dagen en weken die voor ons liggen.


134 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page