top of page

wo 28 feb

|

Open Huis - Mijlstraatkerk

UC TALK: Welke geheimen is het Thomasevangelie bereid prijs te geven?

Dr. Jan Lodder is neuroloog np en emeritus professor vasculaire neurologie. Na zijn emeritaat ging hij zich toespitsen op zijn levenslange hobby: vergelijkende godsdienstfilosofie. Meer specifiek ging hij zich focussen op de figuur van Jezus als historische persoon.

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
UC TALK: Welke geheimen is het Thomasevangelie bereid prijs te geven?
UC TALK: Welke geheimen is het Thomasevangelie bereid prijs te geven?

TIJD EN PLAATS

28 feb 2024, 19:00 – 20:30

Open Huis - Mijlstraatkerk, Mijlstraat 108, 2570 Duffel, België

MEER

Na Jezus’ dood werden een aantal “eigenste woorden van Jezus” door zijn volgelingen bewaard en overgeleverd. Die woorden kwamen onder meer terecht in het latere Thomasevangelie dat bij toeval in 1945 van onder het Egyptische woestijnzand werd gehaald.

De versie daarvan, zoals wij die kennen, is het resultaat van latere christelijke, maar ook meer gnostische aanpassingen. De oorspronkelijke ‘Jezuslaag’ blijft echter goed te onderscheiden.

De Jezuswoorden in het Thomasevangelie vertonen weliswaar verschillen met de authentieke Jezuswoorden in de Bijbelse evangeliën, maar veel frappanter is de mate van overeenkomst.

Het Thomasevangelie is erg oud, want het dateert van vóór de christologie van Paulus. We ontdekken er een Jezus als Joodse Schriftgeleerde die vanuit de Joodse Wijsheidstraditie sociaal-maatschappelijk-religieuze misstanden scherp op de korrel nam. Dat zal hem dan ook snel het leven kosten.

Wat het Thomasevangelie niet bevat, zijn verhalen over Jezus; geen wonderverhalen; geen kruisiging noch opstanding. Er is ook geen verwijzing naar ‘heilige Geest’, iets wat we pas zien bij Paulus.

De bijzondere waarde van het Thomasevangelie is dat het een Jezus presenteert zonder christelijk-mythische accenten. Een Jezus met een boodschap die rationeel geloof-waardig is, en ons ook vandaag iets heeft te vertellen.

Voor al wie de Jezus onder de vele theologische en dogmatische vernislagen hoopt te ont-dekken, en voor ieder die met twijfel en zelfs ongeloof kijkt naar de christologische boodschap, ligt hier een kans om aan de hand van het Thomasevangelie een vernieuwd vertrouwen te ontwikkelen in de historische Jezus die ook vandaag niet zou nalaten om de sociaal-maatschappelijk-religieuze misstanden scherp op de korrel te nemen.

DELEN

bottom of page