top of page

di 01 okt

|

Open Huis - Mijlstraatkerk

UC TALK: Het verborgen leven van de kartuizers

Tim Peeters, priester in Duffel en kerkjurist voor het aartsbisdom zal ons aan de hand van beeldmateriaal, historische informatie en persoonlijke getuigenissen uit eigen ervaring inleiden in de verborgen wereld van deze mysterieuze orde.

UC TALK: Het verborgen leven van de kartuizers
UC TALK: Het verborgen leven van de kartuizers

TIJD EN PLAATS

01 okt 2024, 19:30 – 21:00

Open Huis - Mijlstraatkerk, Mijlstraat 108, 2570 Duffel, België

MEER

Over het Thema

Geen enkele kloosterorde binnen de rooms-katholieke Kerk spreekt zo tot de verbeelding als de strenge en gesloten kartuizerorde, gesticht in 1084 door de heilige Bruno in de bergen rond Grenoble. De film 'De grote stilte' lokte dan ook vele mensen naar de bioscoopzalen, die een glimp wilden opvangen van de radicale levenswijze van de monniken in het bekende klooster van La Grande Chartreuse.

De kartuizers zijn kluizenaars in de meest eigenlijke betekenis van het woord: zij leven, bidden en werken in de volstrekte eenzaamheid van hun kluis, ver teruggetrokken achter hoge kloostermuren en ver afgelegen van de bewoonde wereld. Omstreeks middernacht staan ze op om te bidden, slechts enkele keren per week praten ze met elkaar en nooit verlaten zij het domein van het klooster. Een leven lang van stilte en zwijgen, bidden en vasten, eenzaamheid en contemplatie. En dit enkel om God te vinden op een plaats waar niemand God denkt te vinden: in de woestijn.

Aan de hand van beeldmateriaal, historische informatie en persoonlijke getuigenissen uit eigen ervaring, neemt priester Tim Peeters ons mee achter de muren en in de kluizen van de kartuizers en licht hij de unieke spirituele weg van deze mysterieuze orde toe.

Zijn boek ‘Gods eenzame zwijgers. De spirituele weg van de kartuizers.’ ontving in 2008 de Prijs voor het Religieuze Boek. Dit werk werd intussen uitgegeven in het Frans, het Italiaans en het Engels.

Over de spreker

Tim Peeters werd in 1973 geboren en werd op 18 juli 1999 tot priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel gewijd. Na zijn priesterwijding studeerde hij canoniek recht aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome.

In september 2001 werd hij als leraar benoemd aan het Lemmensinstituut in Leuven, waar hij 10 jaar lang godsdienst gaf aan de muziek- en woordkunsthumaniora. Sinds 2005 is hij verbonden als rechter aan de Interdiocesane Rechtbank van Eerste Instantie, waar geoordeeld wordt over de geldigheid of nietigheid van kerkelijke huwelijken.

Sinds 2010 werkt hij mee in de dienst kerkelijke opleidingen van het aartsbisdom, meer bepaald in het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen in Leuven en in de diocesane opleiding voor permanente diakens en pastorale werk(st)ers. Hij doceert ook canoniek recht aan het Johannes XXIII-Seminarie in Leuven.

Sinds 1 november 2013 is priester Tim verantwoordelijk voor de parochies Sint-Martinus in Duffel en Sint-Franciscus van Sales in Duffel-Mijlstraat. Niet als pastoor, maar wel als aangestelde priester, dit betekent voornamelijk als voorganger in de weekendliturgie. Deze taak neemt hij collegiaal ter harte met diaken Rob Allaert en met een team van vrijwilligers.

---

OVER UC TALKS

In het kader van zoekende pastoraal en gericht op de wonderlijke doorsnede waarin verschillende levensbeschouwingen elkaar vinden, lanceert Unconditional vanaf heden UC Talks. Verwacht lezingen die ons de kans bieden verder na te denken over leven en spiritualiteit. Laat jezelf verrassen met input vanuit een bekende of minder bekende invalshoek en houdt hiermee je eigen positie tegen het licht. Open je denkgeest en behoud het goede.

DELEN

bottom of page