Je kan het refrein al

oefenen met deze video

HERE TO LOVE

We're not here to judge
We are here to love
There's no room for hate
We are just one human race
We must rise above
We are here to love
There's no time to waste anymore

Lenny Kravitz

VORMSEL 2020

Parochie Martinus-Mijlstraat - DUFFEL

HET TRAJECT

11 bijzondere momenten

Het vormsel kan je beschouwen als de vrije beslissing om zelf voor God te kiezen. Doorheen het traject kan je zelf afleiden of je dit werkelijk wenst. Bij de naamopgave maak je die keuze. 

Let op. De parochie biedt geen plechtige communie aan. Het vormsel is niet het ontvangen van de communie. Het vormsel is het bewust ontvangen van de Geest van God door een zalving op het voorhoofd. De vormselvieringen worden zelfs gevierd zonder het uitdelen van de communie. Het accent ligt terecht op de zalving met de Geest.

Ons traject loopt over de tijd van één jaar. We beginnen eind september. Hieronder maak je alvast kort kennis met de 11 momenten die je als vormeling zal beleven. Daarbij worden de gezinnen uitgenodigd op een gezinsviering. Ook de ouders worden in het traject betrokken en krijgen de kans om aan te sluiten bij onze nieuwe Unconditional celebration en de Unconditional meditation. Het is immers de bedoeling dat we samen een stuk gemeenschap vormen. 

Gedetailleerde info en de data per evenement worden stap voor stap aangevuld. De groepen en subgroepjes worden nog samengesteld. Je krijgt later de kans je voorkeuren door te geven. Kom geregeld kijken. 

 

Groet van diaken Rob

 • Openingsavond

  Alle kandidaten worden samen met de ouders verwelkomd. De ouders wordt in de kerk iets te drinken aangeboden. Ze kunnen vanop afstand mee volgen. 

  Die avond wordt er van elke kandidaat en ouder(s) een foto genomen om naam en gezicht makkelijk te verbinden. 
   

   Vr 20 september 

   19u00 - 20u00 

   Mijlstraatkerk 

 • Over Jezus en God

  Diaken Rob zal het hebben over wie Jezus wel is en wat God allemaal niet is.

   Op avonden 

   doorheen het jaar 

   19u, Mijlstraatkerk 

 • In Gesprek Met

  Pater Vincent, een jonge man die priester en kloosterling is, wat heeft die ons te vertellen? Stijn van Daele zal jullie vervolgens onderdompelen in een sessie krijgskunst! Met diaken Rob oefenen jullie enkele liedjes. 

   Za 02 november (eerste helft) 
   Za 25 januari (tweede helft) 

   telkens van 14u - 17u 

   Pastorie Mijlstraat 108 

 • Ontmoeting

  We worden met ongeveer 20 jongeren verwelkomd door Els, Martine, Astrid, Tim en Bart. Eén avond per deelgroepje met drie verschillende activiteiten.

   Januari / Februari

   ma 13 januari

   woe 15 Januari

   ma 17 februari 


   Aankomst tussen 

   19u en 19.15u 
   Ophalen tussen 

   21u en 21.15u 

   Bleidenhoek, 9 

 • De Magie van Meditatie

  Diaken Rob vertelt over je innerlijke kracht om bewuster en liefdevoller in het leven te staan. Leer instant wat mediteren is en hoe ervan te genieten.

   Op avonden 

   doorheen het jaar 

   19u, Mijlstraatkerk 

 • Naamopgave

  Ben je ondertussen overtuigd dat je graag je vormsel wil doen, dan kan je je naam opgeven in deze eucharistieviering die wordt opgeluisterd door het Duffelse koor AGUR!

   Zo 29 Maart om 10u 

   Martinuskerk 

 • Palmviering

  Alle vormelingen en hun gezin nemen deel aan de Palmviering waar we getuige zijn van een levendige voordracht van het einde van Jezus' leven.

   Za 04 April, 18u30 

   Mijlstraatkerk 

 • Uitstap naar Averbode

  We begeven ons allen met de bus naar de Abdij van Averbode. We worden er onder meer rondgeleid per deelgroepje.

   Za 18 April 

  13u-18u

  Vertrek aan de Mijlstraatkerk

 • Gezinsvieringen

  Elk gezin zal met de anderen van jouw deelgroepje deelnemen aan één van de maandelijkse gezinsviering in onze Mijlstraatkerk.

   telkens op een 

   tweede zaterdag, 18u30 

   Mijlstraatkerk 

 • Deelname Ouders

  Ook de ouders verdienen een kans om zich te laten verrassen met een geactualiseerde voorstelling van geloof, God en kerk. Minstens één ouder per vormeling wordt verwacht.

   De ouders worden via e-mail 

   uitgenodigd. 

   Telkens op vrijdagen 

   doorheen het jaar 

   19u30 of 20u, Mijlstraatkerk 

 • Repetitie

  Er is slechts een repetitie, eentje voor viering A en eentje voor viering B.

   Vr 15 Mei, 17u - groep A 

   Vr 15 Mei, 18u - groep B 

   Mijlstraatkerk 

 • Vormselviering

  Aan het einde van het traject ontvangen alle deelnemers het vormsel tijdens een mooie viering.  We voorzien twee vieringen om zo meer ruimte te bieden aan ouders en familie.

 • Dankviering

  Na ons vormsel is reden genoeg om samen eucharistie te vieren. Iedereen wordt verwacht op onze mooie dankviering.

  Zondag 21 juni, 10u

  Martinuskerk

Black and White Star in Circle

© 2020 | Geloofsgemeenschap Duffel