top of page

Je kan het refrein al

oefenen met deze video

HERE TO LOVE

We're not here to judge
We are here to love
There's no room for hate
We are just one human race
We must rise above
We are here to love
There's no time to waste anymore

Lenny Kravitz

VORMSEL 2020

Parochie Martinus-Mijlstraat - DUFFEL

HET TRAJECT

11 bijzondere momenten

Het vormsel kan je beschouwen als de vrije beslissing om zelf voor God te kiezen. Doorheen het traject kan je zelf afleiden of je dit werkelijk wenst. Bij de naamopgave maak je die keuze. 

Let op. De parochie biedt geen plechtige communie aan. Het vormsel is niet het ontvangen van de communie. Het vormsel is het bewust ontvangen van de Geest van God door een zalving op het voorhoofd. De vormselvieringen worden zelfs gevierd zonder het uitdelen van de communie. Het accent ligt terecht op de zalving met de Geest.

Ons traject loopt over de tijd van één jaar. We beginnen eind september. Hieronder maak je alvast kort kennis met de 11 momenten die je als vormeling zal beleven. Daarbij worden de gezinnen uitgenodigd op een gezinsviering. Ook de ouders worden in het traject betrokken en krijgen de kans om aan te sluiten bij onze nieuwe Unconditional celebration en de Unconditional meditation. Het is immers de bedoeling dat we samen een stuk gemeenschap vormen. 

Gedetailleerde info en de data per evenement worden stap voor stap aangevuld. De groepen en subgroepjes worden nog samengesteld. Je krijgt later de kans je voorkeuren door te geven. Kom geregeld kijken. 

 

Groet van diaken Rob

bottom of page