top of page

Onze eigen weg naar Emmaüs

Priester Tim Peeters stelt ons de vraag of wij ooit God ontmoet hebben in ons leven.

Monnik

Ik hoorde onlangs een jongeman getuigen over zijn ontmoeting met een oude monnik in een buitenlandse abdij. De monnik was al 92 jaar oud en maar liefst 75 jaar lang in het klooster. Hij was immers zeer jong ingetreden. Er ontplooide zich een interessant gesprek tussen die bejaarde, wijze grijsaard en die leergierige jonge snaak.


Zo vroeg de jongeman: “Pater, hebt u God ooit persoonlijk ervaren tijdens uw leven?” “Ja, natuurlijk”, antwoordde de oude monnik rustig. “Hoe vaak dan?”, drong de jongeman aan. De monnik moest even nadenken en antwoordde: “Ik denk vijf keer”. De jongeman werd er sprakeloos van en dacht bij zichzelf: ‘Is dat al? Dat is toch wel heel weinig’. De oude monnik merkte dat de jongeman geschrokken was en voegde er daarom aan toe: “En had ik geen 75 jaar in het klooster geweest, dan had ik God misschien wel nooit ontmoet”.


God ontmoeten

God ontmoeten: daarover ging de dialoog tussen de wijze grijsaard en de jonge snaak. God ontmoeten: daarover gaat het ook in het Emmaüsverhaal. Twee leerlingen van Jezus waren onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs. Onderweg ontwikkelde zich een gesprek tussen hen over alles wat ze de voorbije dagen hadden meegemaakt: het verraad van Jezus, zijn kruisdood, enkele vrouwen die hen in de war brachten. Voor die leerlingen waren dat gebeurtenissen uit hun dagelijkse leven, want ze hadden ze net meegemaakt. Zeer persoonlijke en ingrijpende ervaringen dus.


Maar onderweg naar Emmaüs, te midden van dit gesprek, gebeurde er iets bijzonders: plots voegt zich een vreemde wandelaar bij hen. Die wandelaar is Jezus, maar daarvoor waren de leerlingen op dat moment verblind. Ze herkenden Hem niet, want ze gingen te veel op in hun eigen verhaal. Het is maar achteraf, wanneer ze met Jezus gegeten hebben en Hij weer uit hun zicht verdwenen is, dat hun ogen open gaan. Toen pas herkenden ze de Heer! Wanneer ze aan de ontmoeting terugdenken, wordt hun hart er helemaal warm van: “Brandde ons hart niet van verlangen in ons”, staat er letterlijk geschreven. Eén unieke Godsontmoeting, slechts vluchtig en zo weer voorbij, werd als getuigenis opgetekend in het Lucasevangelie.


De Godsontmoeting van de Emmaüsgangers is niet anders dan de Godsontmoeting van die oude monnik. Op een heel onverwacht moment in hun leven, te midden van heel banale bezigheden, ontmoeten ze de levende Heer. Achteraf weten de Emmaüsgangers dat moment precies te situeren, zoals die oude monnik precies de vijf Godsontmoetingen in zijn lange kloosterleven wist te situeren.


En zo leggen we tot slot de vraag voor aan onszelf: ‘Heb ik ooit God ontmoet in mijn leven?’ De Emmaüsgangers waren jong, de monnik was oud. God kan je dus op alle leeftijden ontmoeten. Je moet er wel alert voor zijn, want het moment is zo weer voorbij. En je moet er geduld voor hebben: het gebeurt immers niet zo vaak. Soms heb je er een heel leven voor nodig: soms wel 75 jaar! Eén vluchtig moment dat je hart brandde van verlangen en je de Heer ontmoette.


Dat is het wonder van Emmaüs!

47 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

댓글


bottom of page