top of page
IMG_20190518_115746.jpg

HUWELIJKSVIERING

Verbonden in het grote mysterie

Waarom niet samen in het centrum van het mysterie gaan staan? Huwen als man en vrouw, dat doe je samen met God. Want God zelf is dit mysterie. Maar omdat dit mysterie te groot is, mogen we de stralen ervan opvangen, bundelen, en ons bewust laten bestralen. Dat is een sacrament.    

 

Een sacrament is God die het mogelijk maakt dat mensen Hem kunnen ontvangen in welbepaalde momenten in tijd en ruimte. Zulk een welbepaald en bewust moment is de huwelijkssluiting met als hoogtepunt het uitspreken van de huwelijkstrouw. Op dat moment doet God mee.

 

Het is niet de priester, noch de diaken die dit sacrament toedient. Neen, jij en je geliefde doen dit. Wij zijn enkel de getuigen. Wij zijn getuige van het feit dat jullie zich aan elkaar willen geven en God daarbij willen betrekken.

 

Een christelijk huwelijk bestaat uit deze componenten: vrijheid, liefde, zelfgave, durende trouw en de openheid op kinderen. Dus ja, waarom niet trouwen te midden van de geloofsgemeenschap? Wij zullen jullie graag met onze beste wensen omringen.

Bekijk nu even onderstaande elementen en vragen om je ervan te vergewissen dat je christelijk wenst te huwen.

IMG_20190518_123348.jpg

CHRISTELIJK HUWEN

Beste verliefden.

 

We gaan ervan uit dat jullie beide christelijk geïnspireerd zijn. Maar, weet dat het perfect mogelijk is om een kerkelijk huwelijk aan te gaan als één partner anders- of niet-gelovig is.

Als één van de huwenden het christelijk geloof geheel of ten dele afwijst, wordt aan de gelovige partner gevraagd om eerlijk christelijk te geloven en zich in te spannen om de kinderen katholiek te dopen en op te voeden. Aan de anders/niet-gelovige partner wordt gevraagd dit engagement van de andere te eerbiedigen.

KERKELIJK HUWEN

Overweeg de volgende vragen

 • ​Waarom kies je voor een kerkelijk huwelijk, en niet alleen voor een burgerlijk huwelijk?

 • Aan welke waarden hechten jullie veel belang in het leven, afzonderlijk en beiden samen?

 • Waar hebben jullie deze waarden ontdekt (thuis, jeugdbeweging, parochie, school, ...)?

 • Hoe verbinden jullie deze waarden met Jezus en het Evangelie?

HUWELIJKSVOORBEREIDING

Het is aan te raden om een of andere vorm van huwelijksvoorbereiding te volgen:

 • ​Je kan jezelf in de voorgaande maanden een stuk verbinden met onze parochiegemeenschap.

 • We kunnen samen enkele ontspannen gesprekken hebben, waar je met vragen terecht kan.

 • Bekijk alvast deze website:  www.samennaarmeer.be 

 • Boek samen een stiltedag in een abdij en stel elkaar en God de vragen die leven in je hart.

Dress on the Wall

GELDIGHEID

Hieronder vind je de elementen die de geldigheid van jullie huwelijk bepalen:

Is het huwelijk voor jullie een engagement:

 • dat jullie in volle vrijheid op zich willen nemen?        

 • dat jullie oproept tot dienstbare liefde voor elkaar en jullie kan aansporen om een echte gemeenschap op te bouwen?         

 • dat ware huwelijkstrouw veronderstelt?        

 • waardoor jullie zich met elkaar verbinden voor het leven?        

 • dat openstaat voor kinderen?

 • Zijn jullie bereid om met de steun van de christengemeenschap, jullie kinderen gelovig op te voeden en de kinderen te dopen?

Flowers on a balcony

ENGAGEMENT

Je zal gevraagd worden het volgende engagement te ondertekenen:

Nu ik een kerkelijk huwelijk verlang te sluiten, verklaar ik voor God en voor zijn Kerk, dat ik door mijn jawoord op mij neem:
Heel mijn leven trouw te blijven, en mij als een goede echtgenoot/echtgenote in te zetten om ons huwelijk uit te bouwen tot een echte liefde- en levensgemeenschap. 
Ik beloof dat ik als een goede vader/moeder de kinderen, die ons worden toevertrouwd, zal opvoeden in geloof en liefde tot Jezus Christus en ze wil laten dopen.

 

 

Als jullie graag met ons op weg willen, vul dan graag deze huwelijksaanvraag in.

AANGEPASTE ONDERTEKENING

Aangepaste ondertekening in het geval dat één het geloof geheel of ten dele afwijst.

Gelovige partner:

 • Ik verklaar voor God en zijn Kerk, dat ik het huwelijk aanvaard als een gemeenschap voor het leven: één, onverbreekbaar en openstaand voor kinderen. Ik beloof trouw te blijven aan mijn geloof en mij eerlijk in te spannen opdat onze kinderen katholiek gedoopt en opgevoed worden.


Niet-gelovige partner:

 • Ik verklaar dat ook ik het huwelijk aanvaard als een gemeenschap voor het leven: één, onverbreekbaar en openstaand voor kinderen. Ik beloof de geloofsovertuiging en -beleving van mijn partner en zijn/haar inzet voor de katholieke doop en opvoeding van de kinderen te eerbiedigen.

niet-gelovige partner
Huwelijksaanvraag
bottom of page