DOOPVIERING 

Kies voor een mooie opname in de geloofsgemeenschap

Wie voor dit sacrament kiest, krijgt er een nieuwe gemeenschap van mensen bij die samen met jullie het beste uit het leven willen halen en elkaar tot steun willen zijn.

De doop doet herboren worden, niet enkel wie het water voelt, maar ook wie er in verbondenheid rondom staat.

Wanneer jullie de doopaanvraag invullen en doorsturen, zal diaken Rob Allaert met jullie contact opnemen. Hij zal een gedeeld Google doc aanmaken waarmee we samen kunnen werken aan het verloop van de doopviering. Als je wil, kan je daarmee vervolgens een doopboekje laten drukken, maar dit hoeft niet.

We kunnen elkaar onderweg al eens ontmoeten tijdens de receptie op de avondviering (telkens de tweede zaterdag van de maand) om 18.30u in de Mijlstraatkerk.

We kijken er naar uit jullie te ontmoeten en jullie kindje te dopen.

 
Black and White Star in Circle

© 2020 | Geloofsgemeenschap Duffel