top of page
IMG_3578.jpg

Opdracht en visie

Hieronder lees je waarmee diaken Rob onder meer zijn dagen vult. Je leest er ook wat het allemaal mag betekenen voor hemzelf en hopelijk ook voor de mensen die van zijn diensten gebruik maken. 

De onderstaande elementen zijn gebaseerd op de sacramenten die in de katholieke kerken worden aangereikt.

IMG_20200705_161403.jpg
DSC_9749.jpg

Dopen

Diaken Rob is beschikbaar voor doopsels in een van de twee kerken waar hij vieringen doet.

Dopen is onderdompelen. Als wij geboren zijn, worden wij in feite gesmeten en ondergedompeld in het grote leven. Naakt en nat, in de hoop dat we snel worden gedroogd en gekleed door een moederlijke figuur. 

Maar niet veel later worden we opnieuw ondergedompeld. Deze keer in doopwater.

Vormsel

Het vormsel wordt niet door priester of diaken toegediend, maar wel door de bisschop of de priester die de bisschop daartoe delegeert. 

Diaken Rob dient de zalving niet toe, maar neemt de vormselkandidaten wel een jaar mee in een hedendaags en spiritueel traject om de waarde en de kracht van deze zalving aan te voelen en te beleven.

Jezus werd gezalfd, en dus ook allen die hem willen navolgen.

IMG_20211114_110219.jpg
bottom of page